CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


Woordje van de voorzitster

Meer dan 30 verenigingen voor dierenbescherming – zowel met als zonder asiel – zijn aangesloten bij de NATIONALE RAAD VOOR DIERENBESCHERMING.

Elke maand vergadert de Raad van Bestuur van de NATIONALE RAAD VOOR DIERENBESCHERMING, en tracht, daar waar dieren lijden, met alle mogelijke middelen een oplossing te vinden voor het probleem.

De toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd door de wet van 4 mei 1995, en het opvolgen van de uitvoeringsbesluiten liggen de N.R.D.B. nauw aan het hart.

Twee bestuurders van de N.R.D.B. maken deel uit van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. Daar verdedigen ze de eisen van de verenigingen voor dierenbescherming teneinde het dierenwelzijn te verbeteren.

Een wetenschappelijk en een wetgevend comité, geleid door deskundige bestuurders van de N.R.D.B., zetten dag na dag hun werkzaamheden verder.

Een volledig overzicht van onze diverse activiteiten sinds de oprichting in 1975 tot op heden is terug te vinden in de rubriek “historiek”.

Ook onze verwachtingen voor de komende jaren staan opgesomd in de rubriek “Eisen en Doelen”.

De Voorzitster
Marleen Elsen-Verlodt