CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


1990 tot 1999

1990: Vier bestuurders van de N.R.D.B. worden benoemd binnen de Raad voor Dierenwelzijn en zijn er heel actief.

1992: De N.R.D.B. groepeert 50 verenigingen – de meest dynamische van het land – en wordt hierdoor de belangrijkste Federatie van België.

1993:
11 juli : de N.R.D.B. manifesteert te Mons uit protest tegen de onwaardige manier waarop dieren gedood worden en om een wettekst te eisen die deze slachtingen expliciet verbiedt.
In oktober start de N.R.D.B. een gerechtelijke actie op om de straatpaardenkoersen, die o.a. in Sint-Eloois-Winkel georganiseerd werden, te laten verbieden.

1994: Paardenkoersen in Sint-Eloois-Winkel: onze actie heeft zijn vruchten afgeworpen : de paardenkoersen zullen vervangen worden door folkloristische activiteiten. Een echte overwinning!

1995: Op 24 maart viert de Nationale Raad voor Dierenbeschermingzijn 20ste verjaardag, in aanwezigheid van de pers en personaliteiten uit de dierenwereld.

De wet van 4 mei 1995, die de wet van 14 augustus 1986 betreffende het dierenwelzijn wijzigt, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet verbiedt o.a. de verkoop van honden en katten op markten – iets waarvoor de verenigingen voor dierenbescherming gedurende jaren een strijd geleverd hebben – en de paardenkoersen op asfalt. Deze wet besteedt ook bijzondere aandacht aan het welzijn van de dieren die gebruikt worden in laboratoria voor het uitvoeren van proefnemingen.

1996: Publicatie van een volledig dossier met betrekking tot de euthanasie van gezelschapsdieren.

1997: Er wordt in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn een werkgroep opgericht teneinde de voorwaarden op te stellen, vereist voor het bekomen van een erkenning voor de verenigingen voor dierenbescherming. Het Koninklijk Besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 1997. Hiermee wordt aan al deze instellingen voorwaarden opgelegd in verband met de uitrusting, de verzorging van de dieren en de begeleiding door een dierenarts. Enkel diegenen die een erkenning hebben mogen publiciteit maken in dagbladen.

1998: Onze vice-voorzitster, mevrouw Odette DANNAU, komt op 13 november om het leven bij een verkeersongeval.

Vanaf 1 september wordt de identificatie van honden door tatoeage of electronische microchip verplicht. Alle gegevens worden gecentraliseerd door de BVIRH (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden).

1999: Proces tegen de jagers op trekvogels op het Internationaal Gerechtshof voor de Rechten van het Dier te Genève. Onze algemeen secretaris, de heer Léon DUTILLEUX, maakt deel uit van de jury.

Augustus 1999 – “dierenwelzijn” wordt overgeheveld van het Ministerie van Landbouw naar het Ministerie van Volksgezondheid. Het Ministerieel Besluit van 21 oktober 1998 betreffende de honden van de zogenaamd “gevaarlijke” rassen wordt geannuleerd door de Raad van State.