CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


Actualiteit


VERLAGING BTW-tarief

HISTORISCH OVERZICHT EN EIS

De BTW voor voeding voor honden en katten (huisdieren) werd in 1981 verhoogd van 6 naar 21%, alsof het een luxe zou zijn om dergelijke dieren te houden (dikwijls gered van de straat in een trieste toestand).
De BTW op geneeskundige zorgen werd in 1992 ingevoerd, 21% voor huisdieren (luxe!) en 60% voor boerderijdieren.
Toen de NRDB destijds protesteerde bij Minister Maystadt (financiën), werd ons geantwoord dat het gewoonweg de toepassing was van een Europese richtlijn, alsof dit België vrijstelde, terwijl men weet dat deze richtlijnen unaniem beslist worden door de lidstaten en terwijl bepaalde landen deze moeilijkheid omzeilden door destijds een BTW-tarief van … 0% in te voeren.

Onze eis is dat het BTW-tarief op alle diergeneeskundige zorgen zou moeten verlaagd worden naar 6% want de laatste 30 jaar zijn de mentaliteiten in het voordeel van dierenwelzijn sterk geëvolueerd, vooral voor wat huisdieren betreft die dikwijls het enige gezelschap zijn voor alleenstaande of oudere personen, zonder hierbij de goede actie te vergeten : het feit een dier in huis te nemen. Deze positieve evolutie van de mentaliteiten wordt bevestigd door het feit dat men zelfs niet meer aarzelt om in bepaalde gemeenten de schepenen die verantwoordelijk zijn voor deze sector te kwalificeren tot DIERLIJKE PERSOON. Men aarzelt ook niet meer om de moraal van personen die in het ziekenhuis verblijven op te krikken door ze in contact te brengen met honden en katten. En vergeten we tenslotte ook niet dat het Europees Gerechtshof er recent aan herinnerd heeft dat “de veranderende maatschappelijke en normatieve context zich kenmerkt door een groeiend bewustzijn van dierenwelzijn” ! We zijn dus ver verwijderd van de geest die 30 jaar geleden heerste, van het absolute primaat van de menselijke persoon en de totale onderwerping van dieren aan mensen. MEN MOET REKENING HOUDEN met deze EVOLUTIE.
De ministers voor dierenwelzijn van de 3 gewesten moeten de federale minister van Financiën ervan overtuigen de BTW op diergeneeskundige zorgen en op voeding voor huisdieren te verlagen !