CNPA-NRDB


Raad van Bestuur


2010 tot 2019

2010
De NRDB viert zijn 35ste verjaardag !
September : de NRDB organiseert in Schaarbeek het « Feest van de Dieren » ter gelegenheid van Werelddierendag De campagne « Een dier is geen speelgoed » wordt opnieuw gelanceerd.

2011
Juni : Campagne tegen het achterlaten van dieren voor de vakantie. Er worden op grote schaal affiches «Vakantie-zonder-dropping »verspreid . Er werd tevens een web-site “Vakantie-zonder-dropping” gecreëerd. Op deze site zijn heel wat aanbevelingen en raadgevingen terug te vinden ?

Oktober : viering van de 25ste verjaardag van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het Parlementair halfrond, op initiatief van Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid bevoegd voor dierenwelzijn.

December : Sony lanceert een PlayStation-spel voor kinderen « EyePet & Friends » en wil de NRDB bij de lancering ervan betrekken. Bij dit spel leren kinderen op een virtuele manier verantwoordelijkheid te dragen voor het dier : ze moeten het eten en drinken geven, ermee spelen, het allerlei dingen aanleren, enz…

2012
Oktober : een vertegenwoordiger van de NRDB neemt deel aan de studiedag «Overlast door dieren : een diervriendelijke benadering», georganiseerd door de FOD Dierenwelzijn.

December : de campagne « Een dier is geen speelgoed » wordt opnieuw gelanceerd.

De website van de NRDB wordt in een nieuw kleedje gestoken.

2013
Juli : de NRDB neemt deel aan de campagne « de Zomer van de Kat », een initiatief van Royal Canin. Met deze campagne wordt o.a. de nadruk gelegd op het belang van identificatie en sterilisatie van de kat !

Oktober : de NRDB neemt zoals elk jaar aan de studiedag georganiseerd door de FOD dierenwelzijn ter gelegenheid van Werelddierendag. Deze studiedag wordt dat jaar gewijd aan het kweken van honden en de erfelijke afwijkingen als mogelijk gevolg van bloedverwantschap.

2014
Dierenwelzijn wordt geregionaliseerd. Dit betekent dat er 3 Raden voor Dierenwelzijn dienen opgericht te worden : Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het betekent ook dat er voortaan verschillende wetgevingen zullen zijn naargelang het gewest !

2015
Maart : de NRDB bestaat 40 jaar !

Mei : dhr. Marc BOUSSY, co-oprichter van de NRDB, dient zijn ontslag in als voorzitter. Hij blijft wel bestuurder en wordt benoemd tot ere-voorzitter.

Mevr. Marleen Elsen-Verlodt, volgt dhr BOUSSY op en wordt unaniem benoemd tot voorzitster.

Oktober : een vertegenwoordiger van de NRDB neemt in Porto deel aan het jaarlijks congres van Dog’s Trust. Dit congres brengt telkens talrijke verenigingen voor dierenbescherming samen van over de ganse wereld. Er komen diverse onderwerpen aangaande dierenwelzijn aan bod.

2016
November : de NRDB geeft een nieuwe elan aan de campagne « Een dier is geen speelgoed » en dit via een persbericht en de verspreiding van affiches.

December : 3 vertegenwoordigers van de NRDB nemen deel aan een colloquium in het halfrond van de Senaat ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de wet betreffende dierenwelzijn in België, een initiatief van Mevr. Christine Defraigne, Voorzitster van de Senaat.

De NRDB is vertegenwoordigd binnen de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn die een eerste maal vergadert op 19 december.

2017
Juni : de NRDB lanceert een belangrijk project : BelgPAAG. De bedoeling is on-line advertenties voor de verkoop van honden en katten te controleren en mistoestanden te signaleren. Een andere doelstelling is het verstrekken van raadgevingen aan potentiële kopers van een huisdier.

November : het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn in verband met een verbod op onverdoofd slachten wordt unaniem goedgekeurd en overgemaakt aan de Staatssecretaris voor dierenwelzijn.

December : plots overlijden van Mevr. Danièle DOEUVRE, lid van de raad van bestuur NRDB en voorzitster van de Fanal des Animaux.

2018
Januari : sterilisatie van alle katten in het Brussels gewest wordt verplicht.

April : de hoofdzetel van de NRDB wordt overgebracht naar Watermaal-Bosvoorde, Visélaan 39.

2019

Dit moet ons toelaten om de problemen in de 3 gewesten beter en op een meer dynamische manier aan te pakken. Het moet ons tevens in de mogelijkheid stellen om een beter aanspreekpunt te zijn voor de overheid en de bevoegde autoriteiten. Het zal ons bovendien toelaten om op die manier makkelijker te communiceren met die autoriteiten.